...ยินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยียนบล็อกนี้จร้า...

หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2554

เรียนรู้เว็บบล็อก ในรายวิชาเทคโนโลยีสำหรับครู

ภาคการศึกษา 2/2553 รายวิชาเทคโนโลยีสำหรับครู อาจารย์สุจิตตรา จันทร์ลอย
นางสาววีรียา แก้วประดิษฐ นักศึกษากศพช.รุ่น11 หมู่1 การศึกษาปฐมวัย
ประวัติ
ชื่อในอดีต นางสาววีรียา แก้วประดิษฐ
ชื่อปัจจุบัน นางวีรียา สมพิทักษ์
ชื่อเล่น จอย
เกิดวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2528
ที่อยู่ในอดีต 19/1 ม.7 ต.คูบัว อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
ที่อยู่ปัจจุบัน 32 หมู่ 10 ต. เหมืองใหม่ อ. อัมพวา จ. สมุทรสงคราม 75110
เบอร์โทร 086-7623867
การศึกษา อ.1-ม.3 โรงเรียนนารีวิทยา ราชบุรี
ม.4-ม.6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยศรีปทุม (ปี1-ปี3)
ปัจจุบัน กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
สถานที่ทำงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.คูบัว

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น