...ยินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมเยียนบล็อกนี้จร้า...

หน้าเว็บ

วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

เฮียกำปั้น & น้องเซนเซน

เด็กชายกิตติพิชญ์ สมพิทักษ์ ( เฮียกำปั้น )
เกิดวันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2548

กำลังศึกษาอยู่ชั้น อ.1/EP ( แผนกสองภาษา )

โรงเรียนอนุบาลราชบุรี

เด็กชายกิตติพงศ์ สมพิทักษ์ ( น้องเซนเซน )

เกิดวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2553

ปัจจุบันอายุ 7 เดือนแล้วจ้า

บิดา ส.ท.รังสรรค์ สมพิทักษ์ ( พ่อสรรค์ )

สถานที่ทำงาน ช.21 ค่ายภาณุรังษี

ปัจจุบันไปราชการ จังหวัดนราธิวาส( 6 เดือน)

มารดา นางวีรียา สมพิทักษ์ ( แม่จอย )

สถานที่ทำงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ.บ.ต.คูบัว